Bilvärderingstjänster

Konsument Europa varnar för bilvärderingstjänster på nätet. Nära 10 % av alla inkomna ärenden till Konsumentverkets enhet för gränsöverskridande handel gäller sådana tjänster.

De senaste åren har antalet klagomål gällande olika bilvärderingstjänster på nätet ökat stort, framför allt till Konsument Europa. Även hos Konsumentverket och Hallå konsument upplever man stora problem med bilvärderingstjänster.

De drabbade konsumenterna har beställt en bilvärdering i tro om att tjänsten är gratis, men sedan har man ändå fått hem en räkning. Det finns många aktörer på marknaden, men de sajter som dominerar statistiken hos Konsument Europa är hurmycket.com, autopriser.net och carprice.se.

Konsument Europas juridiska handläggare har sammanställt de vanligaste frågorna och gett svar på dem på sin webbplats.

Frågorna är:

"Jag beställde en värdering, men nu ångrar jag mig"
"Jag är omyndig, men har beställt en värdering ändå"
"Jag har ju inte beställt någon bilvärdering!"
"Jag har fått brev från ett inkassobolag, behöver jag oroa mig?"

Läs mer om bilvärderingstjänster på Konsument Europas webbplats

Tipsa om sidan