Köpa begagnat och second hand

Om du handlar varor som säljs i befintligt skick, kanske i en second hand-butik, är du skyddad av konsumentköplagen. Även varor som säljs i befintligt skick är nämligen felaktiga om varorna är i sämre skick än vad du kan förvänta dig. Vad du kan förvänta dig av sådana varor beror bland annat på priset på varan.

Second hand-butiker säljer ibland varor åt någon annan. Men butikerna har alltid säljaransvaret mot dig som kund.

Second hand-butiken ansvarar för varornas kvalitet

Butiken ansvarar för alla uppgifter om varornas kvalitet, tvättbarhet med mera. Om det är fel på din vara kan du kräva att butiken gör något åt felet eller ger dig prisavdrag. Det gäller om du inte blivit upplyst om ett fel på varan eller själv har kunnat upptäcka det vid köpet. 

Reklamera second hand-vara

Du har inte rätt att göra en reklamation av varor som har brister och skönhetsfel om butiken tydligt har informerat om dem. Undersök därför varorna noga innan du handlar.

Tipsa om sidan