Evenemangsbiljetter

När du ska köpa evenemangsbiljetter är det bra att du har koll på biljettförsäljarens villkor. Tänk på att du inte har någon ångerrätt när du köper evenemangbiljetter – till exempel till festivaler, teater, konserter och stand-up.

Om huvudartisten/affischnamnet ställer in

Ibland händer det att en artist ställer in en konsert på grund av sjukdom och att arrangörerna ersätter artisten med något annat band eller artist. Om artisten/bandet som är ersättare inte är likvärdiga med artisten som skulle ha uppträtt finns det en möjlighet att du kan få dina pengar tillbaka. Klaga i första hand till arrangören. Kommer ni inte överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Gör en anmälan till ARN på deras webbplats

Om arrangören av en festival går i konkurs

Har du köpt biljett till en festival och arrangören går i konkurs kan det vara svårt att få tillbaka pengarna. Det är en konkursförvaltare som tar över och försöker betala festivalens skulder, men ofta räcker inte pengarna till att återbetala alla förköpta biljetter.

Kontakta konkursförvaltaren och meddela vilka krav du har på festivalen. Det är tingsrätten som sätter ett företaget i konkurs och utser en konkursförvaltare. Hör av dig till de som anordnar festivalen för att få kontaktuppgifter till konkursförvaltaren. Du kan också kontakta tingsrätten eller söka i Post- och Inrikes tidningar för att få information om vem som är konkursförvaltare.

Sök i Post- och Inrikestidningar på Bolagsverkets webbplats

Liten chans att få tillbaka pengar för resa och boende

Sannolikheten att få tillbaka pengar för till exempel biljetter, resa eller boende som inte går att avboka är liten vid en konkurs. Konkursförvaltaren gör en prioriteringslista över vad som ska betalas. Först ska till exempel skatten betalas. Efter att allt sådant är betalt får de se hur mycket pengar som finns kvar. Ofta räcker inte pengarna till alla skulder. 

Möjlighet till återbetalning om du betalat med kreditkort

Om du har betalat din evenemangsbiljett med kreditkort kan det, trots konkursen, finnas en möjlighet för dig att få tillbaka dina pengar. När du har handlat på kredit kan du rikta samma krav mot banken som mot säljaren. Kontakta banken och framför dina krav. Om ni inte kommer överens kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att få mer information och hjälp. 

Kontaktuppgifter till Konsumenternas Bank- och finansbyrå finns på deras webbplats

Tipsa om sidan