Välja sparform

När du väljer sparform är det viktigt att bland annat tänka på vilken risk du är villig att ta med dina pengar, det vill säga hur mycket du är beredd att eventuellt förlora. Ta därför reda på vilken risk den sparform du är intresserad av har innan du placerar dina pengar.

Det finns rådgivare som arbetar med att ge råd om olika sparformer och investeringar, det brukar kallas för finansiell rådgivning. Rådgivarna finns på bland annat banker och försäkringsbolag. Om du träffar en rådgivare ska du vara väldigt tydlig med att berätta vilken risk du är villig att ta med dina pengar. Se till att rådgivaren skriver ner det i de papper som hen är skyldig att skriva.

Om du kan tänka dig att riskera en del av dina pengar för möjligheten att kunna få en större vinst, avkastning, bör du precisera hur stor risk du är villig att ta. Nöj dig inte med formuleringar som ”hög”, ”medel” eller ”låg”. Tänk efter hur stor andel av dina pengar som du klarar av att förlora och se till att detta framgår av dokumentationen.

Många klagomål som rör finansiell rådgivning handlar om att placeringar sjunkit i värde. Utan tydliga papper på vilken risknivå du valt blir det svårt att senare visa att rådgivaren har handlat på ett felaktigt sätt.

Vilken risk?

Tänk på att när rådgivare pratar om risk utgår de många gånger ifrån den totala risken i din portfölj. Det vill säga den totala risken för alla dina investeringar tillsammans. Det innebär att om du anger att du vill ha medelrisk kan rådgivaren rekommendera produkter både med låg, medel och hög risk som tillsammans ger en medelrisk. Fråga därför rådgivaren om hen pratar om risken för dina samlade investeringar eller risken rörande en enskild produkt.

Tipsa om sidan