Barn och skulder

lbland får barn en faktura i samband med en fritidsaktivitet eller skolfotografering. Men det är inte tillåtet att ingå avtal med barn som kan leda till skuldsättning utan överförmyndarens godkännande. Det är vårdnadshavaren som både ska ingå avtalet och betala räkningen.

Olagligt att skicka faktura till barn

Ibland skickar föreningar och företag fakturor till barn i samband med olika fritidsaktiviteter, till exempel danslektioner eller ridlektioner, eller vid köp av exempelvis bok- och tidningsprenumerationer. Det får de bara göra om det finns ett godkännande från en överförmyndare. I alla andra fall är det är inte tillåtet.

För att undvika problem både för företag och föreningar och för barnet i framtiden är det bäst att göra rätt från början. Det enklaste är att det är barnets vårdnadshavare som ingår avtalet och som betalar fakturan.

Barn som får lov av vårdnadshavaren att ingå ett avtal ska betala kontant eller med kontokort som det finns pengar på. Detta är till exempel viktigt vid köp som genomförs över internet.

Är barnet under 18 år och ska betala för en körlektion ska till exempel kontant betalning ske. Vid tidningsprenumerationer som betalas i efterhand mot faktura måste vårdnadshavaren vara avtalspart och inte barnet, även om leverans av tidningen kan ske till barnet.

18-årsgräns för att ingå ett kreditavtal

Kreditavtal innebär att man köper, beställer eller anmäler sig till något och får faktura på det efteråt. Det kan också betyda att man köper något på avbetalning. Då måste man vara minst 18 år. Det gäller även för ungdomar som tjänar egna pengar och/eller har eget hushåll.

Även om vårdnadshavaren tillåter att barnet köper en vara räcker inte det för att kunna köpa varan på kredit, det vill säga sätta barnet i skuld.

Tipsa om sidan